De inschrijving zal een op een later tijdstip worden heropend. Alle reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hun gedane betaling terug.